Trukeme
 

Aurkezten dizuegun ikastaro hau gatazken ebazpenean, jarduera fisiko kooperatiboen praktikan eta joko kooperatiboen aukeretan interesatuta dauden guztiei zuzenduta
dago.
 

PROGRAMA

1. Saioa: Gatazken eraldaketa
Paco Cascón programa ikusi
Data: Urtarrilaren 27ª, ostirala
Odutegia: 15.30-19.30 (4 ordu)

nueva fecha

2. Saioa:  Jarduera Fisiko Kooperatiboak Carlos Velazquez programa ikusi

Data: maiatzaren 5a, larunbata

Ordutegia: 9.00-14.00 eta 15.30-18.00

3. Saioa: Joko kooperatiboak eta
solidaritatea

Pascal Derú programa ikusi
Data: Martzoaren 17a, larunbata
Ordutegia: 9.30-14.00 eta 15.30-19.00 (8 ordu)

Programa osoa ikusi
 

PREZIOA

  • Saio bakoitzeko 40 €
  • 3 saioengatik 100 €

Trukemeko, Kometako eta Artijoc-eko kideei
%10ko deskontua ezarriko zaie. (saio bakoitzeko 36€ eta 3 saioengatik 90€)
 

IZEN EMATEA ETA MATRIKULA

Datu pertsonalak  ( izen-abizenak, NAN zenbakia, helbide elektronikoa eta harremanetarako telefonoa)eta ordainketaren frogagiria helarazi.
Telefonoz  944009999 zkian (Irantzu Aurrekoetxea-gatik galdetuz), edo formacion@bakeola.org helbidera idatziz.

Ordainketa BBK-ko 2095-0551-60-9104008793 kontu honetara egingo da.  Bertan ikaslearen  eta ikastaroaren izena eta matrikulatutako saioak (1, 2 edo/eta 3) zehaztu beharko dira
 

LEKUA

EDE Fundazioa
Simon Bolivar 8 B. 48010 Bilbo
Ikusi mapa

Os presentamos esta formación dirigida a todas las personas interesadas en el abordaje de conflictos, la puesta en práctica de las actividades físicas cooperativas y las posibilidades de los juegos cooperativos.
 

PROGRAMA

Sesión 1 Abordaje de conflictos
Paco Cascón ver programa
Fecha: 27 de enero, viernes
Horario: 15.30-19.30 (4 horas)

nueva fecha

Sesión 2 Actividades Físicas cooperativas
Carlos Velázquez ver programa

Fecha: 5 de mayo, sábado

Horario: 9.00-14.00 y 15.30-18.00

Sesión 3 Juegos cooperativos y
solidaridad

Pascal Derú ver programa
Fecha: 17 de marzo, sábado
Horario: 9.30-14.00 y 15.30-19.00 (8 horas)

Ver programa completo
 

 PRECIO

  • 40€ cada sesión
  • 100€ las 3 sesiones

Se aplicará descuento de 10% a socias/os de Trukeme, Kometa y Artijoc. (36€  por sesión y 90€ por las 3 sesiones)
 

INSCRIPCION Y MATRICULA

Facilitar los datos personales (nombre, apellidos,  DNI, correo electrónico y teléfono de contacto) y el resguardo del pago.
Por teléfono en el 944009999 (preguntando por Irantzu Aurrekoetxea) o por email formacion@bakeola.org

El Ingreso bancario se realizará en la siguiente cuenta de la BBK: 2095-0551-60-9104008793. Indicar el nombre del alumno/a y del curso y las sesiones en los que se ha matriculados (1, 2 y/o 3)
 

LUGAR

Fundación EDE
Simón Bolivar 8 B. 48010 Bilbao
Ver mapa

Informazio gehiago eta izen-ematea / Mas información e inscripciones
Tlf 944009999 (Irantzu Aurrekoetxea), formacion@bakeola.org

   Organiza:

trukemetrukemebakeolakometa

   Colabora:

artijoc